خانه / قوانین و تعهدات

قوانین و تعهدات

تعهدات متقاضی تور :
۱.اجرای گشت منوط به حدنصاب حداقل 40 نفر می باشد در غیر این صورت آژانس تاریخ اجرای آن را به تعویق انداخته و در این خصوص مسافر حق اعتراض نخواهد داشت.
۲.در صورت عدم حضور و انصراف مسافر تا 24 ساعت قبل از سفر هیچ وجهی مسترد نمی گردد و از زمان ثبت نام تا 24 ساعت قبل از سفر 50 درصد کسر و مابقی استرداد خواهد شد.
۳.حضور به موقع در زمان و مکان مقرر جهت اعزام ضروری بوده و در صورت تاخیر مسافر و حرکت تور ،آژانس تعهدی در استرداد وجه دریافتی ندارد.
۴.مسئولیت به همراه داشتن لوازم شخصی و قیمتی به عهده مسافرین بوده و در خصوص مفقودی آژانس تعهدی در این خصوص ندارد.
۵. درمدت اقامت چنانچه تور به صورت مختلط اجرا گردد استفاده از وسایل سرگرمی و بازیهای متعارف مشروع چنانچه بازی به صورت مختلط اجرا شود با توجه به نوع بازی ها و سرگرمی ها، هماهنگی با تورلیدر الزامی می باشد.
۶.رعایت کامل مقررات سفرهای گروهی و پایبندی به شئونات اخلاقی و اسلامی  مطابق با قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ( رعایت کامل حجاب اسلامی ، عدم استفاده از آرایش و پوشش غیر متعارف ، عدم عکاسی و فیلم برداری از محیط های عمومی بدون اجازه از لیدر تور،عدم حمل و مصرف مواد مخدر ،مشروبات الکلی وناهنجاری های اجتماعی و . . . الزامی می باشد.)
تبصره ۱ – در صورت کشف مواد غیر قانونی و یا بوجود آمدن هرگونه مسائل اخلاقی و مفسده آور از سوی فرد یا افراد تور که منجر به توقف در روند اجرای برنامه گردد فرد یا افراد خاطی خود مسئول پاسخگویی موارد یا اتهامات وارده از سوی مسئولین مربوطه (امنیتی، نظامی و قضایی) بوده و متعهد به پرداخت کلیه خسارات وارده می باشد و لیدر یا آژانس فوق تعهدی در این خصوص ندارد.
تبصره ۲- لیدر تور حق اخراج افراد خاطی از تور را در هر لحظه و مکان بدون توجه به هیچ موردی را داشته و شخص حق اعتراض ندارد.
تذکر : مفاد این قرارداد توسط متقاضی با دقت مطالعه گردید و امضای آن منوط به موافقت تمام موارد فوق می باشد.
این قرار داد در دو نسخه تنظیم و هردو حکم واحدی داشته و در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع رسیدگی معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می باشد.